Selecteer een pagina

De werkwijze van Xquiry

Assessment data forensics is een cyclisch proces; niet statisch, maar dynamisch. Fraude en fraudebestrijding is namelijk altijd in beweging. Fraudeurs verzinnen steeds nieuwe manieren om een examen te manipuleren, waardoor ook het proces van fraudebestrijding voortdurend mee ontwikkelt. Xquiry heeft dit concreet gemaakt in haar assessment data forensics cyclus, die bestaat uit drie producten: ADF monitor, ADF protocol en ADF qualifier.

Xquiry diagram werkwijze
Xquiry diagram werkwijze

ADF monitor

De ADF monitor is een intelligente webbased tool, waarmee Xquiry analyseert hoe uw examens scoren op de verschillende wetenschappelijk onderbouwde fraude-indices. Deze meting maakt examenfraude snel, secuur en betrouwbaar inzichtelijk. De ADF monitor kan eenmalig worden ingezet of repeterend, als onderdeel van de cyclus.

ADF Protocol

Het ADF Protocol is een set wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen waarmee u het risico op examenfraude kunt beperken, gericht op zowel preventie als detectie. Xquiry heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan en op basis daarvan standaarden gedefinieerd voor fraudebestrijding. Deze standaarden zijn vertaald naar kengetallen en richtlijnen. Zo stelt Xquiry voor uw situatie vast hoe het ideale fraudebestrijdingsproces eruitziet.

Xquiry diagram werkwijze
Xquiry diagram werkwijze

ADF Qualifier

De ADF qualifier is een organisatie die de continue verbetercyclus van Xquiry toepast, waarbij we de ADF monitor repeterend inzetten om het effect van het ADF protocol te meten. Het gaat hier om het opstellen èn doorvoeren van op maat gemaakte maatregelen om de geconstateerde oorzaken van fraude op te lossen. Dit is een dynamisch proces, dat meebeweegt met de nieuwste ontwikkelingen rond examenfraude. Met de ADF qualifier borgt u de betrouwbaarheid en validiteit van uw examenafname.

Wanneer u deze continue verbetercyclus toepast in uw examinering, geeft Xquiry een onderzoeksverklaring af die u kunt gebruiken voor externe verantwoording.

De werkwijze van Xquiry

Assessment data forensics is een cyclisch proces; niet statisch, maar dynamisch. Fraude en fraudebestrijding is namelijk altijd in beweging. Fraudeurs verzinnen steeds nieuwe manieren om een examen te manipuleren, waardoor ook het proces van fraudebestrijding voortdurend mee ontwikkelt. Xquiry heeft dit concreet gemaakt in haar assessment data forensics cyclus, die bestaat uit drie producten: ADF monitor, ADF protocol en ADF qualifier.

Xquiry diagram werkwijze
Xquiry diagram werkwijze

ADF monitor

De ADF monitor is een intelligente webbased tool, waarmee Xquiry analyseert hoe uw examens scoren op de verschillende wetenschappelijk onderbouwde fraude-indices. Deze meting maakt examenfraude snel, secuur en betrouwbaar inzichtelijk. De ADF monitor kan eenmalig worden ingezet of repeterend, als onderdeel van de cyclus.

Xquiry diagram werkwijze

ADF Protocol

Het ADF Protocol is een set wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen waarmee u het risico op examenfraude kunt beperken, gericht op zowel preventie als detectie. Xquiry heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan en op basis daarvan standaarden gedefinieerd voor fraudebestrijding. Deze standaarden zijn vertaald naar kengetallen en richtlijnen. Zo stelt Xquiry voor uw situatie vast hoe het ideale fraudebestrijdingsproces eruitziet.

Xquiry diagram werkwijze

ADF Qualifier

De ADF qualifier is een organisatie die de continue verbetercyclus van Xquiry toepast, waarbij we de ADF monitor repeterend inzetten om het effect van het ADF protocol te meten. Het gaat hier om het opstellen èn doorvoeren van op maat gemaakte maatregelen om de geconstateerde oorzaken van fraude op te lossen. Dit is een dynamisch proces, dat meebeweegt met de nieuwste ontwikkelingen rond examenfraude. Met de ADF qualifier borgt u de betrouwbaarheid en validiteit van uw examenafname.

Wanneer u deze continue verbetercyclus toepast in uw examinering, geeft Xquiry een onderzoeksverklaring af die u kunt gebruiken voor externe verantwoording.

Meer weten?

 

Download de whitepaper voor uitgebreidere informatie over assessment data forensics of neem contact met ons op als u wilt weten wat Xquiry voor u kan betekenen.