Selecteer een pagina

Onze klanten vertellen

De VCA diploma’s hebben een hoge arbeidsmarktrelevantie, waardoor er automatisch druk ontstaat op het examenresultaat. Een werknemer kan namelijk niet in een risicovolle omgeving werken, als hij geen VCA diploma heeft.

“Vanaf het begin van de gecentraliseerde examens – 2004 – is examenfraude een belangrijk aandachtspunt geweest. Maar hoe pak je dat aan in een stelsel met meer dan 200.000 kandidaten per jaar (VCA en SOG)? Onze examens worden op 5.000 verschillende locaties afgenomen, waarbij het onmogelijk lijkt om overal 100 procent toezicht te houden. Daarnaast hebben we geconstateerd dat fysiek toezicht niet alle fraudevormen kan detecteren. Xquiry helpt ons het blikveld te verbreden en iedere kandidaat, opleider, examencentrum en/of locatie afzonderlijk te bekijken en eventuele examenfraude te detecteren.”

Jeannette Schuddeboom

Manager VCA

De examens van ExTH worden met veel zorg en expertise ontwikkeld, waarbij betrouwbaarheid en validiteit de uitgangspunten zijn. De sector vertrouwt op deze examens en daarmee op de kwaliteit van de professional.

“Ondanks de zorg die wij aan de ontwikkeling en afname van onze examens besteden, is examenfraude een serieus afbreukrisico. Dit thema heeft dan ook onze volle aandacht. Wij zien echter technologische ontwikkelingen die ons zorgen baren. Hulpmiddelen om fraude te plegen worden steeds geavanceerder en moeilijker detecteerbaar. ExTH investeert daarom in de detectie van examenfraude, maar ziet dit tevens als preventiemiddel. Naast alle andere maatregelen die wij nemen om fraude tegen te gaan, hebben we Xquiry gevraagd om onze examendata te analyseren en ons te voorzien van informatie en advies. Inzicht in risico’s is daarbij de belangrijkste afweging. Als we weten waar en hoe er wordt gefraudeerd, kunnen we actie ondernemen om het in ons gestelde vertrouwen ook waar te maken.“

Hester Brenninkmeijer

Manager ExTH (Exameninstelling Toezicht & Handhaving)

Meer weten?

 

Download de whitepaper voor uitgebreidere informatie over assessment data forensics of neem contact met ons op als u wilt weten wat Xquiry voor u kan betekenen.