Selecteer een pagina

Veelgestelde vragen

Wat is assessment data forensics (ADF)?

Assessment data forensics is een set statistische onderzoeksmethoden om op zeer betrouwbare wijze potentiële fraude te detecteren in de examendata van kandidaten.

Wat is afwijkend antwoordgedrag?

Afwijkend antwoordgedrag is een afwijking van antwoordgedrag dat als gemiddeld of normaal wordt beoordeeld. Het kenmerk van een afwijkend antwoordpatroon is dat het in principe zelden voorkomt op een examen.

Wat zijn fraude-indices?

Fraude-indices worden uitgerekend aan de hand van algoritmes en geven een numerieke waarde voor de waarschijnlijkheid van examenfraude. Denk aan: responsietijd, wisselgedrag en de Guttman score.

Wat is responsietijd?

Responsietijd is de tijd die iemand nodig heeft om antwoord te geven op een examenvraag.

Wat is wisselgedrag?

Wisselgedrag is het (herhaaldelijk) herzien van het antwoord op een examenvraag.

Wat is de Guttman score?

De Guttman score is een statistische index die uitdrukt hoe extreem een kandidaat is in de verhouding tussen het correct beantwoorden van makkelijke en moeilijke vragen.

Wat is de ADF monitor?

De EDF monitor is een betrouwbare meting van uw examendata met de Xquiry softwaretool, om te monitoren of er fraude is voorgevallen tijdens een examen.

Wat is het ADF protocol?

Het ADF protocol is een kwaliteitsbeoordelingsmodel dat zich richt op fraudepreventie- en detectie. Uitgangspunten zijn het examenmateriaal, de ADF standaarden en de resultaten van de ADF monitor.

Wat is de ADF qualifier?

De ADF qualifier is een organisatie die de continue verbetercyclus van Xquiry toepast, waarbij we de ADF monitor repeterend inzetten om het effect van het ADF protocol te meten. Doel is borging van de betrouwbaarheid en validiteit van uw examenafname.

Wanneer zou ik assessment data forensics moeten gebruiken?

Assessment data forensics is interessant voor wie waarde hecht aan de betrouwbaarheid van een examen.

Hoeveel afnames heb ik nodig om assessment data forensics toe te kunnen passen?

Om assessment data forensics toe te kunnen passen moeten de afzonderlijke examenitems tenminste 250 keer afgenomen zijn.

Kan assessment data forensics op elk type examen worden gebruikt?

In principe kan assessment data forensics op elk examen worden toegepast, zowel op papier als digitaal en zowel random als fixed. Zelfs op examens met open vragen.

Heb ik een geavanceerd (digitaal) toetssysteem nodig om assessment data forensics analyses mogelijk te maken?

Nee, zelfs data uit papieren examens die zijn omgezet naar een Excelbestand, kunnen wij analyseren. Wel zijn bepaalde methodes niet uit te voeren als er geen data voor beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van data over de responsietijd bij een papieren examen.

Wat kost het gebruik van assessment data forensics?

Wat het gebruik van assessment data forensics kost is niet direct te zeggen, omdat het mede afhangt van bijvoorbeeld het type data, het aantal kandidaten en het aantal afnames. Wilt u weten wat voor u de kosten zijn? Neem contact met ons op.

Hoe kan ik de data voor analyse overdragen?

Voor incidentele analyses kunt u een Excelbestand uploaden in een beveiligde omgeving (FTPS server). Voor structurele analyses kunnen wij uw software koppelen aan de Xquiry database. We bespreken graag de mogelijkheden.

Waarom hebben jullie mijn persoonlijke gegevens nodig?

Persoonlijke gegevens hebben wij nodig voor registraties, aanmeldingen, facturen en voor
certificeringen. In ons privacystatement staat hoe wij (als verwerkingsverantwoordelijke) omgaan met uw privacy.

Kan ik mijn gegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen?

U heeft recht op inzage in uw gegevens, correctie of verwijdering. Hiervoor kunt u via data@explain.nl een verzoek indienen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. U krijgt binnen 4 weken een reactie. Voor het melden van een datalek kunt u hetzelfde mailadres gebruiken.

Hoe krijg ik contact met de Functionaris Gegevensbescherming?

U kunt via data@explain.nl contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Meer weten?

Lees over onze werkwijze of neem contact met ons op als u wilt weten wat Xquiry voor u kan betekenen.