Selecteer een pagina

Wat is Assessment Data Forensics?

Kortgezegd is assessment data forensics het technisch onderzoeken van data die kandidaten produceren tijdens hun examen, om te ontdekken of zij gefraudeerd hebben.

Het woord ‘forensics’ wordt vaak in verband gebracht met strafrechtelijk, technisch onderzoek na een misdrijf om bewijsmateriaal te vergaren. Ook bij assessment data forensics is het opsporen van bewijs een belangrijk doel. De toevoegingen ‘assessment’ en ‘data’ gaan over de context waarbinnen het technische onderzoek wordt gedaan: een onderwijskundige setting, waarbij de nadruk ligt op de analyse van examendata.

Video Xquiry Educational Data Forensics

Afwijkend antwoordgedrag

Kandidaten die frauderen doen op een andere manier examen dan kandidaten die eerlijk examen doen. Dit is onder meer te zien aan hoe lang ze doen over het beantwoorden van vragen (responsietijd), hoe ze door het examen navigeren, hoe vaak ze antwoorden herzien (wisselgedrag), de opeenvolging van correcte antwoorden op moeilijke en makkelijke vragen (Guttman score) etc. Zo doet iemand die zijn smartphone gebruikt er langer over om een vraag te beantwoorden dan een eerlijke kandidaat. Via assessment data forensics analyse detecteert Xquiry afwijkend antwoordgedrag.

Xquiry software Educational Data Forensics

De software van Xquiry

Xquiry heeft software ontwikkeld om op zeer betrouwbare wijze afwijkend antwoordgedrag op te sporen. Algoritmes in de software zijn zo ingeregeld dat kandidaten die afwijkend gedrag vertonen automatisch gedetecteerd worden. Xquiry geeft vervolgens aan dat een bepaalde kandidaat hoog scoort op een of meerdere fraude-indices. Deze wetenschappelijk onderbouwde indices zijn numerieke waarden die aangeven hoe afwijkend het gedrag van een kandidaat is. Denk aan een getal dat uitdrukt hoe extreem langzaam of snel iemand antwoord heeft gegeven op een bepaalde vraag.

Nader onderzoek

Kandidaten die naar voren komen uit de analyse, kunnen nader onderzocht worden. Zo kunnen eerdere resultaten bekeken worden, of kan het verslag van de surveillant worden opgevraagd. Niet alleen individuele kandidaten maar ook groepen kandidaten kunnen zo worden geanalyseerd, waardoor u ook op het niveau van examen, opleider of locatie kunt kijken.

Goed om te weten

In principe kan assessment data forensics op elk type examen worden toegepast, zowel op papier als digitaal en zowel random als fixed. Zelfs op examens met open vragen. Belangrijk is wel dat de afzonderlijke examenitems tenminste 250 keer afgenomen zijn. U heeft geen geavanceerd (digitaal) toetssysteem nodig om analyse mogelijk te maken. Wel kan het zijn dat niet alle analysemethodes uitgevoerd kunnen worden omdat hiervoor geen data beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van data over de responsietijd bij een papieren examen.

Meer weten?

Lees over onze werkwijze of neem contact met ons op als u wilt weten wat Xquiry voor u kan betekenen.